MEMBRANY


Folie wstępnego krycia

 są niezastąpionym materiałem, zapewniającym ochronę dachu i jego prawidłowe funkcjonowanie.Trzeba jednak pamiętać, że są one projektowane z przeznaczeniem do konkretnego celu i w związku z tym mają pewne ograniczenia techniczne. Dlatego nie można narażać folii na warunki, do których nie zostały stworzone i przestrzegać zasad określonych przez ich producentów. Przede wszystkim FWK charakteryzują się ograniczoną odpornością na promieniowanie słoneczne, nie można ich też stosować jako sezonowej osłony dachu.

FWK uzyskują odporność na promieniowanie ultrafioletowe (UV) przez dodawanie do ich tworzywa tzw. stabilizatorów na UV, które zużywają się w miarę naświetlania („wypalają się”). Ilość tych stabilizatorów przewidziana jest na kilkudziesięcioletnie działanie rozproszonego światła słonecznego na folię, ale podawana jest 
w jednostkach czasu określających działanie pełnego, otwartego światła słonecznego. FWK niskoparoprzepuszczalne (wentylowane) mają w większości odporność na UV odpowiadającą 3-4 tygodniom działania pełnego światła słonecznego. Natomiast folie dachowe wysokoparoprzepuszczalne 3-6 miesięcy.